Zastupnici smo za CAD/CAM softver Mastercam za programiranje CNC mašina, Robotmaster za programiranje robota i Verisurf kao i Renishaw Productivity+ softver za metrološka rešenja. Cimco koristimo za DNC vezu sa mašinama, upravljanje dokumentima (PDM), simulaciju NC koda (Machine Simulation) i programiranje mernih ciklusa pomoću CIMCO Probing.

Bavimo se računarski podržanim tehnologijama (CAD/CAM/CNC/CMM/DNC) i njihovim uvođenjem u proizvodnju. Više od dvadeset i pet godina iskustva našim klijentima obezbeđuje kvalitetan, efikasan i pouzdan konsalting, podršku i pomoć u rešavanju problema.

Nudimo celovito rešenje: od instalacije softvera, obuke, tehničke podrške i pomoći prilikom rešavanja problema i potrage za boljim rešenjima.

Mastercam

Mastercam je vodeći softverski paket za računarski podržano CNC programiranje, sa modulima za dvoosno do petoosnog glodanja, struganje, žičanu eroziju, obradu drveta, rezbarenje i graviranje. Odlikuje se jednostavnom upotrebom i povoljnim odnosom između cene i mogućnosti. Adekvatan je za sva preduzeća koja imaju CNC mašine. Sa više od 250.000 instalacija, najrasprostranjeniji je CAM sistem u svetu.

Verisurf je softver za računarski podržano 3D koordinatno merenje i proveru proizvoda na osnovu CAD modela (Model based Inspection) ili na osnovu crteža. Podržava različite 3D merne uređaje, kao što su prenosne merne ruke (PCMM – Master3Dgage), kao i laserski skeneri, projektori, laserski trekeri (laser tracker) i koordinatne merne mašine (CMM).

Robotmaster

Robotmaster je softver za „off-line” programiranje robota. Robotmaster je idealan za programiranje aplikacija kao što su glodanje, obrezivanje, peskiranje, skidanje hrapavih vrhova, zavarivanje, brušenje i bojenje.

Cimco je softver za uređivanje (Cimco Edit), kontrolu i upravljanje NC programima (NC Base), optimizaciju NC programa (Cimco Filter), DNC komunikaciju (DNC-Max) i kontrolu rada mašina (MDC-Max).

Početni koraci u Mastercamu

Do kraja juna 2021. na raspolaganju je besplatan pristup nekim onlajn Mastercam kursevima koji se inače naplaćuju. Predlažemo da najpre odgledate video-snimke a zatim od početka ponavljate sve korake.

Veza ka registraciji:

https://signup.mastercam.com/free-mastercam-training

Preuzimanje besplatne verzije HLE (Home learning edition):

https://signup.mastercam.com/demo-hle

Korisnici besplatne verzije, prilikom prijave na Mastercam University, treba da pritisnu dugme SKIP: