Alati sa kružnim segmentima su alati za glodanje koji imaju veoma velike radijuse na reznim ivicama i predstavljaju ili simuliraju deo (segment) kugličnog glodala radijusa do 3000 mm.

Softver Mastercam ima ugrađenu podršku za ovu vrstu alata i pomoću njih značajno ubrzavamo vreme obrade, a istovremeno postižemo mnogo bolji kvalitet površine. Posebnost ovih alata je u tome što zahtevaju prilagođena izračunavanja putanje alata, jer je ta geometrija mnogo složenija od geometrije kugličnih glodala, pa alat ovalnog oblika može da odstupi od idealnog, izračunatog ugla u odnosu na obradni predmet za 15°, ali kao i u konusnim alatima ne sme da odstupa više za ugao od 0,1°. Kuglično glodalo je nezavisno od ugla obrade, tako da je neophodno kada se koristi na 3-osnim mašinama, dok se alati sa kružnim segmentima gotovo isključivo mogu koristiti samo na 5-osnim mašinama.

Vrste alata

  • Barrel shape (bačvasti)
  • Oval form (ovalni)
  • Taper form (konusni)
  • Lens shape (oblik sočiva)

Zašto izabrati alate sa kružnim segmentima?

3D obrada je kompromis između kvaliteta i vremena obrade i funkcija je:

 • radijusa glodanja,
 • preklapanja,
 • dubine glodanja,
 • proizvodnje,
 • i nekih drugih parametara

Upoređivanje stanja površine sa veličinom glodala u istom koraku

Kuglično glodalo 10 mm - visina vrha između prolaza = 0,42 mm

Preklapanje 4 mm (40%)

Kuglično glodalo 25 mm - visina vrha između prolaza = 0,15 mm

Preklapanje 4 mm (16%)

 

Pri istom preklapanju (4 mm), korišćenjem alata ovalnog oblika, visina vrha između prolaza je čak 18 puta manja:

Konusnom verzijom alata od 16 mm sa kružnim segmentima postižemo isti kvalitet površine kao da koristimo kuglično glodalo od 3000 mm sa istim parametrima. Zbog toga je pomoću takvih alata mnogo lakše obraditi teško dostupne delove obradnog predmeta. Osim toga, većim preklapanjem možemo postići lepšu površinu i istovremeno smanjiti vreme obrade za više od 80%!

Većim preklapanjem postiže se lepša površina

 

Alat: 10mm EMUGE Taper Form 340L.10250A i kuglično glodalo 10 mm

Strategija/putanja alata: 5-osno - paralelno

EMUGE parametri: 12000 o/min, 1270 mm/min, preklapanje 1,25 mm

Parametri kugličnog glodala: 12000 o/min, 1270 mm/min, preklapanje 0,229 mm

Vreme obrade EMUGE glodalom: 2 min i 57 s

Vreme obrade kugličnim glodalom: 17 min i 51 s

Kada uporedimo kuglično glodalo i glodalo sa kružnim segmentima, vidimo da se u ovom slučaju skraćuje vreme obrade za 90%, uz očigledno bolji kvalitet površine.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem obrasca.

Alati sa kružnim segmentima (Circle segment tools)