CIMCO Machine Simulation pomaže u otklanjanju skupih grešaka u programiranju obezbeđujući cenovno konkurentno i za korisnika pogodno rešenje za simulaciju NC koda na 3D modelu CNC mašine.

Simulacija mašine vam omogućava da proverite NC kod na 3D modelu CNC mašine, detektujete sudare i pogledate precizno kretanje pojedinih komponenti, kao što su glave, rotacioni stolovi, vretena, menjači alata, obradni predmeti i pričvrsni uređaji. Sudari, greške usled prevelikog pomeranja i približavanja automatski se detektuju tako što na stvarnu mašinu možete da pošaljete besprekoran NC kod (NC program) i postanete efikasniji, konkurentniji i profitabilniji.

Potpuna kontrola nad simulacijom

Analizirajte obradu u dinamičkom 3D režimu i prilagodite brzinu simulacije napred-nazad i iskoristite mogućnost brzog prelaska na sledeću/prethodnu operaciju, kretanje alata ili sečenja. Zumiranje i pomeranje u grafičkom okruženju moguće je i pomoću putanje grafičke obrade.

Uklanjanje materijala u simulaciji

Simulira uklanjanje materijala na osnovu NC koda i oblika alata. Možete oblikovati neobrađeni predmet na nekoliko različitih načina, uključujući i uvoz eksterne 3D geometrije (import STL). Konačni oblik obradnog predmeta takođe može da se izveze u STL datoteku.

Skeniranje ulaznih podataka sirovine, nula, alata i držača

Omogućava automatsko prepoznavanje sirovine, pričvrsnih uređaja, nula, alata i držača iz NC koda, uz pokretanje Backplot simulacije ili simulacije mašine.

Verifikacija i detaljan pregled u CIMCO Machine Simulation

Paralelni prikaz NC koda i simulacija. Deo koda koji je odgovoran za kretanje alata u simulaciji je vidljivo obeležen i sinhronizovan sa grafičkim prikazom kretanja i grešaka u simulaciji.

Analiza i otklanjanje grešaka

Detaljan pregled svih grešaka sa automatski generisanim izveštajem o simulaciji G-koda. Pređite direktno na deo koda koji prijavljuje grešku, popravite kod i proverite ažurirani izveštaj da biste videli da li je greška ispravljena.

Kretanje kroz NC kod

Omogućava jednostavan i jasan pregled sadržaja NC datoteke. Možete lako da pronađete ključne delove koda klikom na okno Navigation.

Definicija 3D modela mašine u CIMCO Machine Simulation

Mašine su definisane kao struktura stabla radi lakšeg pregleda. Na taj način se komponente mašine mogu lakše pronaći, prikazati ili sakriti. Podržava različite mašine sa 3 do 5 osa.

Uređivač mašinskih definicija

Korisnici mogu sami da kreiraju i definišu pojedinačne komponente ili ceo 3D model mašine. Dodajte geometriju pojedinačnoj komponenti i definišite njene koordinatne ose, granice kretanja, pomeranja i pozicije prilikom promene alata. Takve mašine možete koristiti u Backplot režimu ili u mašinskoj simulaciji.

Direktan prenos mašinskih definicija sa servera na CIMCO Machine Simulation

Preuzmite i instalirajte definiciju mašine sa servera. Uključuje mnoge unapred konfigurisane mašine, kao što su Haas, Kuaser, Doosan, Hvacheon, Okuma i druge.

Cimco je softver za uređivanje (Cimco Edit), kontrolu i upravljanje NC programima (NC Base) i simulaciju NC koda (Cimco Simulation). Optimizuje NC programe (Cimco Filter), ima DNC komunikaciju (DNC-Max) i vrši kontrolu rada mašina (MDC-Max). Odličan je NC program za uređivanje. Osnovna verzija je uključena u Mastercam, a samostalna verzija, osim osnovnih funkcija prilagođenih uređivanju NC programa (renumerisanje stavki, upoređivanje datoteka, transformacije i zamena teksta) i DNC veze, takođe sadrži grafički prikaz putanje alata i simulaciju obrade, kao što je prethodno opisano.

Za sve dodatne informacije o Cimco softveru, kontaktirajte nas!

CIMCO Machine Simulation