je softver za uređivanje (Cimco Edit), kontrolu i upravljanje NC programima (NC Base), kao i simulaciju NC koda (Cimco Simulation). Optimizuje NC programe (Cimco Filter), ima DNC komunikaciju (DNC-Max) i vrši kontrolu rada mašina (MDC-Max).

Cimco EDIT je izvrstan NC program za uređivanje. Osnovna verzija je uključena u Mastercam, a samostalna verzija, osim osnovnih funkcija prilagođenih uređivanju NC programa (renumerisanje stavki, upoređivanje datoteka, transformacije) i DNC veze, takođe sadrži grafički prikaz putanje alata i simulaciju (Backplot).

Simulacija G koda CIMCO pomaže u otklanjaju skupih grešaka prilikom programiranja, obezbeđujući cenovno konkurentno i za korisnika pogodno rešenje za simulaciju NC koda na 3D modelu CNC mašine.

Simulacija mašine vam omogućava da proverite NC kod na 3D modelu CNC mašine, detektujete sudare i pogledate precizno kretanje pojedinih komponenti, kao što su glave, rotacioni stolovi, vretena, menjači alata, obradni predmeti i pričvrsni uređaji. Sudari, greške usled prevelikog pomeranja i približavanja automatski se detektuju tako što na stvarnu mašinu možete da pošaljete besprekoran NC kod (NC program) i postanete efikasniji, konkurentniji i profitabilniji.

Pročitajte više o CIMCO Machine Simulation

Cimco Probing – Programiranje CNC detektora

Pomoću CIMCO Probing programiramo detektore za CNC mašine čak i u Mastercam okruženju. Obezbeđuje cenovno povoljno i za korisnika pogodno rešenje za programiranje mernih ciklusa koje podržava vaš kontroler.

CIMCO Probing pomaže u poboljšavanju kvaliteta proizvoda, povećava produktivnost i skraćuje vreme podešavanja. Mernim ciklusima za samostalno određivanje referentne tačke, detekcijom i izravnavanjem kosog položaja obradnog predmeta i kalibracijom alata skraćuje se vreme podešavanja. Merenjem obradnog predmeta tokom obrade moguće je kompenzovati nepravilnosti i popraviti alat usled habanja. Ako je premašena određena tolerancija, mašina može i da se zaustavi. Posle konačne obrade proizvod se ponovo meri da bi se još pre skidanja proverile njegove dimenzije. Time poboljšavamo kvalitet proizvoda i povećavamo produktivnost.

DNC Max je program za prenos NC programa između računara i NC mašine. Program se odlikuje robusnom CNC komunikacijom, client/server arhitekturom, prilagodljivošću zahtevima korisnika.

DNC-Max je namenjen onima kojima je potrebno više od DNC veze uključene u Cimco Edit i koji zahtevaju snagu, prilagodljivost i pouzdanost. Bez obzira na to da li imate samo jednu CNC mašinu ili više od deset CNC mašina sa različitim kontrolerima, DNC-Max je provereno rešenje.

DNC-Max je projektovan tako da omogućava prenos NC programa na CNC mašine sa različitim kontrolerima (Fanuc, Sinumerik, Hedenhain, Fagor, Mazak, Okuma, Philips …) koji za komunikaciju koriste različite protokole. DNC-Max za prenos podataka može da koristi standardnu RS-232 komunikacionu opremu, Ethernet, bežičnu vezu, server ili serijske uređaje.

DNC-Max se odlikuje jednostavnim i prilagodljivim prenosom podataka sa udaljenog računara u kontroler na zahtev kontrolera, i prenosom podataka iz kontrolera na udaljeni računar.

NC base je program za upravljanje NC programima koji omogućava efikasno organizovanje CNC programa sa propratnim dokumentima (alatnim listom, skicom pričvršćivanja i početne tačke obradnog predmeta, fotografijama …) upotrebom pouzdane i brze SQL relacione baze podataka.

Za CNC programere i CNC operatere, upravljanje NC programima i sa njima povezanim proizvodnim dokumentima često predstavlja radnju koja oduzima mnogo vremena.

CIMCO NC-Base stara se o efikasnom organizovanju CNC programa uz propratne dokumente. Možemo da načinimo virtuelne mape koje sadrže sve potrebne podatke koje koriste programeri, operateri, kontrolori kvaliteta i drugi koji su odgovorni za to da proizvod bude izrađan pravovremeno. NC Base sa prilagodljivim interfejsom i funkcijama za efikasno pretraživanje i uređivanje podataka omogućava da pravovremeno dođemo do potrebnih informacija.

MDM je, slično kao i NC base, program za upravljanje podacima (Manufacturing Data Management — upravljanje proizvodnim podacima). Predstavlja nadogradnju za NC base i u stanju je da pohrani veće količine podataka, kao što su CAD/CAM datoteke, NC programi, propratni dokumenti, liste alata i dokumenti u oblasti kvaliteta. MDM omogućava skladištenje svih relevantnih dokumenata na centralni server. Nudi mogućnosti za upravljanje dozvolama za pristup podacima, dozvolama za korisnike, podržava automatizovane radne procese, sigurnosne kopije i ažuriranje datoteka, kao i praćenje verzija dokumenata.

Cimco MDC-Max u realnom vremenu prikuplja podatke na obradnoj mašini i omogućava kontrolu nad njenim radom. U zavisnosti od broja podataka koje prikupimo, možemo da izradimo različite izveštaje za analizu proizvodnje. Osnovnim načinom prikupljanja podataka možemo da utvrdimo koliko vremena je mašina radila i koliko vremena je mirovala. Pomoću dodatnih podataka možemo da kontrolišemo koliko komada je mašina izradila u određenom vremenskom periodu, koliko vremena je utrošeno za podešavanje alata, zamenu sirovina, održavanje mašine …

MDC-Max prikuplja podatke sa mašine preko posebnog modula MDC (Machine Data Collection), koji povezujemo sa kontrolerom. U osnovnom načinu, ovim modulom povezujemo samo signal za pokretanje mašine. Kada MDC modul detektuje signal za pokretanje, taj podatak šalje u računar. Podatke u računar može da šalje direktno ili preko mrežne ili bežične veze. Podaci sa različitih mašina se tako skladište centralno.

Više video-snimaka možete naći na Cimco YouTube kanalu.