Najnovija verzija softverskog alata Mastercam omogućava bržu izradu rupa, bolje putanje alata za obradu 3D HST, dodatne mogućnosti u 2D i 3D obradama, napredak u modulu Mill-Turn i brži rad sa poboljšanim programiranjem.

Važnije novosti u verziji 2024 su:

 

Promena ravnina WCS, Cplane i Tplane

U programu Mastercam 2024 poboljšan je prikaz ravnina prilikom upotrebe funkcije „Edit common parameters“ (dostupno desnim klikom na meni Upravitelja putanja alata). Sada se prikazuju samo ravnine koje su zajedničke odabranim operacijama.

Mastercam 2023

Mastercam 2024

Mogućnost orijentisanja tela prema bojama u alatu Disassemble

U Mastercamu 2024 možete da upotrebljavate boju površine da biste orijentisali delove alatom Disassemble. To možete da postignete klikom na dugme „Color“ u odeljku „Face color“ i izborom boje iz grafičkog prozora.

Poboljšanja obrade B-Axis Contour

Obradi su dodane tri važne promene:

 • Mogućnost ručnog uređivanja vektora ose alata.
 • Mogućnost ručnog uređivanja korisnog područja pločice.
 • Funkcija za prilagođavanje Stocka na obratku

Ove nove funkcionalnosti omogućuju veći nadzor nad načinom na koji alat uklanja materijal. Ova poboljšanja doprinose optimizaciji trajanja životnog veka alata i površinske obrade i omogućuju dodatni nadzor nad kretanjem alata.

Uređivanje vektora putanja alata

Ako ste ručno odredili vektore ose alata, sada Mastercam omogućuje uređivanje tih vektora. Funkcija omogućuje izradu putanje alata bez stvaranja dodatne geometrije.

Nove mogućnosti nalaze se na kartici „Basic Motion Control“. Izaberite „Modified“, a zatim kliknite dugme „Edit vectors“.

Dvaput kliknite na konturu gde želite da dodate vektore ose alata. Delovi konture gde alat ne može da uspostavi kontakt sa obratkom označeni su crvenom bojom. Ako dvaput kliknete na područje bez kontakta, Mastercam će dodati novi vektor ose alata na najbliže moguće mesto.

Ručno određivanje dopuštenog područja rezne pločice

Funkcija se nalazi na kartici „Advanced Motion Control“. Odaberite „Manual“, a zatim dugme „Edit depth“. Mastercam će vas vratiti na grafički prozor gde možete putem zelene i crvene tačke da uredite granice rezne površine pločice.

Spremi/Otvori zadane vrednosti

U Mastercamu 2024 poboljšano je otvaranje i spremanje zadanih vrednosti direktno u prozoru obrade. Kliknite dugme „Save toolpath parameters“ ili dugme „Load toolpath parameters“.

3-osna obrada Multiaxis Pocketing

Mastercam 2024 omogućava zaključavanje putanja na 3D obradu za Pocketing/Roughing. Time možete da stvori 3D putanje bez podrezivanja ili pojednostaviti putanje alata za grubu višeosnu obradu.

Odabir površina za izbegavanje u obradi Pencil

Sada možete da izaberete geometriju izbegavanja za obradu 3D HST Pencil. U prethodnim verzijama taj je odeljak bio onemogućen.

Detekcija negativnih uglova

Waterline sada prepoznaje negativne uglove prilikom obrade modela Stock sa opcijom Rest i uklanja nepotrebne prolaze. Ova funkcija je dodana u OptiRest i AreaRest u verziji Mastercam 2023. Preimenovana je u „Detect stock break through“.

Obrada horizontalnih površina sa Area Roughing

Kao što je Waterline u verziji 2023., sada i Area Roughing u verziji 2024 omogućava obradu svih ili pojedinačnih horizontalnih područja.

Prilagođavanje posmaka u uglovima

Sledeće obrade sada imaju mogućnost „Override Arc Feed Rate“ na kartici „Arc/Filter tolerance“:

 • Dynamic Contour
 • Peel Mill
 • Model Chamfer
 • Waterline

Grafički prikaz ravnina i geometrije

Dodano je dugme za prikaz grafičkih elemenata u prozorima obrade za izradu rupa i višeosnih obrada. Ova funkcija omogućuje prikazivanje ili skrivanje različitih grafičkih elemenata.

Na „Linking parameters“ izaberite nivoe koje želite da prikažete u grafičkom prozoru, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Izrada rupa pomoću obrade Process Hole

Process Hole se nalazi na kartici „Toolpaths“ za module Mill i Router.

Process Hole upotrebljava unapred postavljene postupke za izradu rupa na čvrstim telima. Postupak može da sadrži jednu ili više operacija izrade rupa, koje možete da kreirate u knjižnici operacija ili uvedete iz drugih datoteka.

Poboljšanja obrade Deburr

Opcionalno područje kontakta alata

U Mastercamu 2024 možete da izaberete rezanje vrhom ili bočnom stranom alata. Ako izaberete rezanje bočnom stranom, pojaviće se opcija procenta. Pomoću ove opcije možete da odredite gde će deo alata za rezanje da bude u kontaktu sa komadom.

Izbegavanje kontakta sa vrhom alata

Ako izaberemo opciju „Tip“, a vrsta obrade je „5-osno simultano“, dostupna je nova opcija „Avoid contact on Tip“ – izbegavanje kontakta sa vrhom alata. Upotrebite ovu opciju da biste sprečili moguće stvaranje ivica prilikom rezanja zbog niske brzine rezanja na vrhu alata.

Podržane vrste alata

Tip:

 • Ball end mill – Kuglično glodalo
 • Lollipop mill (supports undercutting) – Lizika (podržava podrezivanje)

Flank/Taper:

 • Bull end mill – Radijusno glodalo
 • Taper mill – Konusno glodalo
 • Dove mill (supports undercutting) – Roto (N ugaono) glodalo (podržava podrezivanje)
 • Chamfer mill – glodalo za skošenje

Glađe kretanje putanja alata

Putanje 3D HST upotrebljavaju novu unutarnju toleranciju, što omogućuje glađe, preciznije i doslednije kretanje. Otvorite i regenerišite staru datoteku .mcam obradom 3D HST i uporedite putanje sa verzijom 2023

Mastercam 2023

Mastercam 2024

Promena strane/smera izabranih kontura

U grafičkom prozoru sada možete da okrenete Chain – dvostruki klik na nju. Dvostruki klik na bilo koji strelicu (manju ili veću) menja smer lanca.

Poboljšanja opcije „Variable Depth“ za Lathe Rough

Putanje grubog tokarenja sada omogućavaju prilagodbu dubine na početku rezanja od/do ±100 % njene vrednosti. Ranije je prilagodba bila ograničena na 25 %.

 • Vrednost 100 % znači da će rez biti dvostruko dublji na kraju prolaza
 • Vrednost -100 % smanjuje rez, što znači dubinu reza 0 na kraju prolaza

Optimizacija putanja Waterline kod prolaza na plitkim mestima

Obradi Waterline dodata je opcija „Allow partial cuts“, ako je uključena opcija „Add cuts“. „Allow partial cuts“ omogućava delimične rezove na plitkim područjima obratka i izbegava obradu strmih zidova obratka.

Više novosti možete da pronađete u dokumentu What’s New za verziju Mastercam 2024.

Izašla je nova verzija Mastercam 2024
Tagged on: