Mastercam Lathe

Mastercam Lathe se može programirati za grubo i fino struganje, obradu otvora i odsecanje, rezanje navoja, bušenje, C-osa. U kombinaciji sa modulom za glodanje, takođe podržava 4-osno struganje i programiranje višeosnih mašina za glodanje-struganje (Mill-Turn). Neobrađeni predmet, koji sistem razmatra pri izradi putanje alata, možemo odrediti na različite načine. Takođe možemo podesiti steznu čeljust, konjić i linetu. Prilikom izrade putanje alata, sistem proverava da li su svi ovi elementi u koliziji sa alatom. U modulu postoji i solid verifikacija obrade.

Početne korake programiranja u modulu Lathe možete preuzeti u Vodiču 10 – Struganje na stranici Downloads.

PrimeTurning™

Najnovija obrada Prime Turning je prvi put uključena u verziju za 2018. kao dodatak, a od verzije iz 2019. je deo softverskog paketa Lathe i Mill-Turn. PrimeTurning obradu birate iz kartica obrade Lathe ili Mill-Turn.

Mastercam se udružio sa kompanijom Sandvik Coromant kako bi razvio i podržao najnoviji PrimeTurning™ način struganja i implementaciju CoroTurn® Prime alata. Zajedno sa CoroTurn Prime umetcima tipa A ili B, povećava se produktivnost (čak i više od 50%) i izdržljivost alata pri obradi velikog broja različitih materijala.

Brzo uklanjanje materijala rezultat je udvostručenih parametara proizvodnje i rotacije u odnosu na klasične procese struganja. CoroTurn umetci su dizajnirani tako da skinu strugotinu sa vrha noža i na taj način smanje temperaturu od strugotine na reznoj ivici. Rezultat je veća kontrola nad strugotinom, duži vek trajanja alata i skraćeno vreme obrade.

 

Poboljšane biblioteke za PrimeTurning

CoroTurn Prime biblioteke za PrimeTurning sada uključuju Sandvik umetke sa radijusom od 0,4 mm. Biblioteke su uključene u Mastercam 2019 i mogu se preuzeti i putem Tech Exchange platforme (https://community.mastercam.com/techexchange) na sajtu Mastercam.com.

3D biblioteke alata za PrimeTurning

Postoje dve biblioteke (metrička i imperijalna) za 3D modele alata (3D Tool Support). Ove biblioteke takođe možete preuzeti putem platforme Tech Exchange (https://community.mastercam.com/techexchange) na sajtu Mastercam.com.

Neke od novijih funkcionalnosti Mastercam softverskog paketa možete videti u video-snimcima ispod ili na Mastercam YouTube kanalu. Kontaktirajte nas za dodatna pitanja.