Šta je Mill-Turn?

Mill-Turn mašine su multifunkcionalne CNC mašine, pomoću kojih možemo još efikasnije da obrađujemo složene i jednostavne geometrije obradnih predmeta, a samim tim i smanjujemo vreme mirovanja potrebno za prebacivanje i obradu na odgovarajućoj kombinaciji drugih mašina, sada sa još moćnijim softverom, koji povezuje i nadograđuje Mastercam Mill i Mastercam Lathe.

Korišćenjem softverskih alata za struganje (Lathe) i glodanje (Mill) i Mastercam Mill-Turn povezanog modula, možemo još bolje iskoristiti multifunkcionalnu Mill-Turn mašinu:

  • Optimizacija, sinhronizacija i vizuelizacija struganja i glodanja unutar jednog okruženja.
  • Jednostavan pregled paralelne obrade pomoću nekoliko alata istovremeno (revolvera i/ili B-ose).
  • Manji broj pričvrsnih uređaja i potrebnih priprema.
  • Automatizovana priprema posla (Job Setup) i operacije za manipulaciju obradnim predmetima (Part handling).
  • Pametna obrada koja razmatra ostatke prethodne obrade.
  • Sinhronizacija pomoću gantograma ili strukture stabla.
  • Intuitivne operacije manipulacije obradnim predmetom prilagođene tipu mašine koja se koristi.
  • Simulacija mašine sa preciznim grafičkim prikazom svih upotrebljenih komponenti.
  • Višeosno, simultano (Multiaxis) glodanje.

Pogledajte video prezentaciju programiranja u Mastercam Mill-Turn modulu.

3D modeli držača i alata (3D Tools, Tool Locators)

Mastercam podržava tzv. 3D alate koji se takođe mogu koristiti u Mill-Turn okruženju. U stvari, i sve druge alate za bušenje, struganje i glodanje, sa dodatnom opcijom držača blokova (koja se u softveru Mastercam naziva „Tool Locators“ za preciznu definiciju).

Korisnik takođe može uređivati biblioteke držača (.gmd – generic machine definition), čeljusti i pričvrsnih uređaja, kao i parametarske okrugle čeljusti ili čeljusti u obliku mahune i uvoz pomoću CAD modela.

 

 

Automatsko kreiranje ravni alata

Operacije glodanja zahtevaju pravilno definisane ravni koje Mastercam izrađuje automatski kada se izabere geometrija obrade, slično programiranju glodanja 3+2 osa. Time se značajno pojednostavljuje programiranje i smanjuje broj nepotrebnih grešaka pri programiranju.

Jednostavna sinhronizacija operacija između NC programa (Multi-Stream)

Paralelna obrada sa više alata u isto vreme (revolvera i/ili B-osa) zahteva onoliko NC datoteka koliko mašina ima revolvera (ili kombinacija sa B-osom).

Modul Mill-Turn ima dodatno IOF (Intermediate operation file) okruženje koje pokreće Mastercam Code Expert. U IOF okruženju, lako (tehnikom prevlačenja) definišemo tačke sinhronizacije između operacija različitih tokova, koje se upisuju u NC datoteku tokom postprocesiranja za kreiranje NC koda bez brige!

Sačuvajte simulacije!

Ako želite da prikažete simulaciju trećim stranama, možete izvršiti celu simulaciju i pokrenuti je na bilo kom drugom računaru (64x). Prevucite i otvorite simulaciju obrade ispod!

Primer obrade koji je programiran pomoću softvera Mastercam:

Neke od mogućnosti modula Mill-Turn možete videti u video-snimcima ispod.