Mastercam glodanje je podeljeno u tri faze, koje se razlikuju po nameni i performansama. Moduli nude različite tehnologije obrade - od jednostavnog konturnog glodanja do različitih metoda grube i fine obrade 3D modela. Dok je dvoosna tehnologija obrade zadržala svu jednostavnost upotrebe, dodate su i napredne tehnologije, kao što su obrada ostataka, optimizacija proizvodnje u zavisnosti od oblika obradnog predmeta ili zapremine uklonjenog materijala, Dynamic Motion™ i tehnologiju obrade pomoću glodala sa kružnim segmentima (Accelerated Finishing).

 

 

Alati sa kružnim segmentima povećavaju kontaktnu površinu, što znači manje prolaza alata, kraće cikluse i bolji kvalitet površine. Kliknite za više informacija.

2D obrade

Mastercam modul Mill za 2.5-osno glodanje, čišćenje džepova, bušenje, glodanje 3D kontura i jednostavnu 3D obradu površinskih i solid modela. Ima mogućnost obrade ostataka u džepovima i konturama, optimizovanje proizvodnje i simulaciju obrade, kao i biblioteke alata, materijala i strategija koje se lako mogu prilagoditi vašim potrebama. Uputstva za 2D glodanje i Mastercam osnovne funkcije možete da pronađete na stranici Downloads.

3-osne i 2+3-osne obrade

Mastercam modul za glodanje Mill 3D ima različite strategije za grubu i finu obradu površinskih i volumenskih 3D i 2D modela u bilo kojim ravnima. Napredni algoritmi osiguravaju da je uklanjanje materijala ujednačeno i da je putanja alata kontinuirana, glatka sa zaobljenim pokretima alata. Time je proizvodnja brža, vreme obrade kraće, a alatima i mašinama je produžen vek trajanja. Osim toga, ovi algoritmi sprečavaju koliziju između alata i držača i obradnog predmeta kako bismo mogli da izaberemo odgovarajuću dužinu alata.

Pri različitim načinima grube obrade možemo birati i između različitih prodiranja (uranjanja) u obradni predmet. Ako oblik obradnog predmeta to dozvoljava, alat prodire u obradni predmet sa spoljne strane ulaznim lukom, ali može uroniti spiralno ili koso prateći oblik obradnog predmeta. Iz obrade su isključena područja u kojima bi alat ipak mogao da uroni, ali zbog nedostatka prostora uranjanje bi bilo previše koso, već su slična vertikalnom ulasku i samim tim nepovoljna za alat. Alat nikada ne uranja vertikalno (samo duž Z-ose), osim ako se to posebno ne zahteva.

Gruba obrada

Osim grube obrade, gde je putanja alata glatka, kontinuirana i pogodna za velike brzine pomeranja, Mill 3D ima i standardnu grubu obradu, gde je putanja alata kraća i stoga pogodna za starije mašine, gde možemo biti ograničeni dužinom NC programa. Možemo birati između različitih strategija. Paralelnom grubom obradom izrađujemo putanju alata koja će rezati materijal na pojedinačnim nivoima samo u jednom određenom pravcu. Pri toj obradi, alat ulazi u obradni predmet sa spoljne strane. Još jedna od tih obrada je grubo čišćenje džepova na pojedinačnim nivoima. U toj gruboj obradi, možemo birati između različitih režima putanje alata na pojedinačnim nivoima, slično kao što biramo različite strategije čišćenja džepova u 2D obradi. Čak i u toj obradi, možemo birati između ulaska u obradni predmet sa spoljne strane ili spiralno. Gruba obrada sa bušenjem je takođe veoma korisna.

Bez obzira na to koja je strategija grube obrade izabrana, putanja alata se može dalje optimizovati u skladu sa zapreminom uklonjenog materijala. Algoritam optimizacije analizira neobrađeni predmet i uklonjeni materijal, a zatim menja brzinu dodavanja u skladu sa zapreminom uklonjenog materijala. Time je opterećenje alata konstantno i izbegavaju se velika opterećenja alata u određenim područjima. To rezultira produženim vekom trajanja alata, smanjenjem opterećenja mašine i lepšom površinom proizvoda.

Gruba obrada je najefikasnija ako se obradni predmet prvo obrađuje većim alatom, što omogućava i veće uklanjanje materijala, a zatim se manjim alatom obrađuju površine do kojih alat nije došao. Ove površine se obrađuju obradom ostataka (tj. površina koje su preostale od prethodne obrade većim alatom). Mastercam može automatski prepoznati ostatke koje treba obraditi na osnovu prethodnih procesa ili ih možemo odrediti pomoću STL datoteke. To se može uraditi iz različitih prethodnih obrada, može se uraditi iz CAD modela ostataka ili se može skenirati početni neobrađeni predmet.

Takođe možemo da uporedimo neobrađeni predmet sa modelom koji obrađujemo i proverimo koja je razlika između neobrađenog predmeta i modela.

 

 

Fina obrada

Osim različitih načina grube obrade, Mastercam modul za glodanje ima i različite načine fine obrade, koje omogućavaju prilagođavanje putanje alata vrsti proizvoda: konturna obrada (Waterline - obrada po slojevima), paralelna obrada (Raster), obrada ravnih površina, obrada horizontalnih površina (Horizontal), obrada sa konstantnom hrapavošću (scallop machining), obrada unutrašnjih zaobljenja i ivica (pencil machining), obrada ostataka (Rest mill machining), projekcija putanje alata (Project) i obrada u smeru površine (Flowline).

Na slici su redom prikazane obrade: Waterline, 3D Scallop, Horizontal, Project, Spiral, Pencil

U okviru svake strategije, takođe možemo izabrati različite načine i smerove putanje alata. Područje obrade može biti ograničeno nagibom i dodatno konturom (ivicama). Na taj način biramo optimalan način obrade na osnovu oblika obradnog predmeta i željenog konačnog kvaliteta površine.

Prelazi između pojedinačnih rezova povezani su glatkim, kontinuiranim pokretima povezivanja. Alat ulazi u obradni predmet kružnim pokretima ili spiralno, što omogućava veće brzine pomeranja. Oštri prelazi na putanji alata mogu se dodatno zagladiti. Ovom funkcijom izbegavamo i oštre prelaze u uglovima u kojima može doći do vibracije alata, zaokružujući putanju alata većim radijusom nego što dozvoljava geometrija obradnog predmeta. Dobijeni ostatak se zatim obrađuje manjim alatom.

Filterom, koji je integrisan u sve režime obrade, putanja alata se može dodatno optimizovati i zagladiti. U zavisnosti od načina obrade, možemo birati između različitih načina filtriranja i/ili zaglađivanja putanje alata.