Mastercam Multiaxis (višeosne obrade)

Mastercam višeosna simultana 4 i 5-osna obrada može značajno povećati konkurentnost kompanije. Osim toga što ovim načinom obrade možemo proizvesti proizvode koji se ne mogu izraditi 3-osnim glodanjem, 5-osno simultano glodanje omogućava da određene površine obrađujemo brže i preciznije nego 3-osnom tehnologijom.

Mastercam Multiaxis je dodatak za Mill 3D. Nudi veliki izbor simultanih režima višeosnih obrada i potpunu kontrolu nad tri osnovna elementa simultane višeosne obrade:

a) Putanja alata (Cut control)

b) Kontrola osa alata (Tool Axis Control)

c) Kontrola vrha alata (Tool Tip Control)

Osim prethodna tri načina kontrole, možemo dodati i kontrolu sečenja. Moramo osigurati da se alat i držač ne sudare sa obradnim predmetom, pričvrsnim uređajem ili mašinom.

Osim različitih strategija grube i fine višeosne obrade, Mastercam višeosni modul, takođe, uključuje modul za verifikaciju višeosne obrade i modul za simulaciju mašine.

Neke od novijih funkcionalnosti možete videti u video-snimcima ispod, a kada se prijavite, možete pristupiti vodiču za opis 5-osnih parametara na stranici Downloads. Pozovite nas ili kontaktirajte za više informacija.