Mastercam Wire (žičana erozija) je modul za programiranje žičanih erozija. Možemo da programiramo osnovne 2-osne pravougaone rezove i ugaone rezove, sa različitim vrstama uglova (radijus konusa, ISO radijus, oštri uglovi), uz stalne promene nagiba ili postepene promene nagiba žice. Za ovakav način programiranja potreban nam je samo nacrt konture u ravni. Takođe možemo lako programirati 4-osnu žičanu eroziju. Za izradu programa za 4-osnu eroziju, potrebne su nam konture donje i gornje ravni. Konture mogu imati različite oblike i različit broj elemenata. Možemo definisati različite načine sinhronizacije elemenata između donje i gornje konture, čime se utiče na putanju žice i oblik proizvoda.

Mastercam Wire podržava različite načine grubog sečenja, finog sečenja i sečenja mosta. Možemo birati između jednosmernog ili naizmeničnog sečenja. Broj rezova može se odrediti pre, ali i nakon sečenja mosta.