Programiranje CNC Renishaw sondi uz Productivity+ na CNC obradnim mašinama omogućava interaktivno programiranje mernih ciklusa, proveru habanja alata i određivanje nultih početnih tačaka obradnog predmeta. Njegova funkcionalnost se najbolje koristi kada je integrisan u Mastercam.

Da li ispunjavate uslove da programirate CNC Renishaw sonde uz Productivity+?

Productivity+™ je namenjen za upotrebu Renishaw senzora na CNC obradnim mašinama. Uverite se da je konfiguracija vaše mašine pogodna za korišćenje Productivity+™:

 1. Da li je senzor već instaliran na mašini?
 • Funkcioniše samo sa senzorima brenda Renishaw (OMP40, OMP60, OMP400, OMP600, RMP40, RMP60 i drugi...).

Productivity+ ne funkcioniše sa senzorima nezavisnih proizvođača.

 1. Da li na mašini postoji Renishaw uređaj za kalibraciju alata?
 • Da biste proverili alate i prilagodili geometriju putem Productivity+, potreban vam je Renishaw uređaj za kalibraciju alata sa instaliranim makroima Inspection Plus.
 1. Da li senzor radi i da li se mogu pokrenuti merni ciklusi na kontroleru?
 • Productivity+ neće raditi ako osnovne funkcije senzora na mašini ne rade.
 1. Da li mašina ima instaliran Inspection Plus i da li radi?
 • Ako da, sve funkcije će raditi na mašini. Inspection Plus je ključan za punu funkcionalnost softvera Production+!

Ako je Renishaw merni senzor instaliran i radi na mašini, možemo započeti njegovu konfiguraciju i instaliranje u Mastercam paketu!

Lastnosti in koristi programske opreme Productivity+:

 • Nije potrebno iskustvo u programiranju G-koda.
 • Mogućnost programiranja direktno na osnovu solid 3D modela.
 • Obimna baza podataka Renishaw mernih glava.
 • Vizuelizacija merne putanje otkriva rizike od sudara merne glave.
 • Izrada geometrije na osnovu postojećih merenja.
 • Uključivanje rutina za kalibraciju sondi i ažuriranje geometrije alata.
 • Izveštavanje o snimljenim podacima, tolerancijama i ažuriranjima mašinskih promenljivih.
 • Merenja su integrisana u postojeći NC obradni kod iz softvera Mastercam (Fanuc, Heidenhain, Sinumerik, Haas...).
 • Kontrola, donošenje odluka i adaptivno programiranje tokom procesa.
 • Kontrola obradnog predmeta pre nego što se skine sa obradne mašine.
 • Napredna funkcionalnost sa prilagođenim makroima.
 • Štampanje izveštaja o merenju.

Kalibrišite sondu, izmerite rupe i ažurirajte parametre na mašini, sve u okviru jedne „obrade“ u Mastercam Toolpath menadžeru (Toolpath Manager).

U skladu sa merenjima, možemo da proverimo izravnavanje neobrađenog predmeta u hodu i ažuriramo G68 rotacije ili položaj rotacionih osa na višeosnim mašinama (G54 → A, B ili C rotacione ose).

Programiranje logike i automatizacija procesa kontrole kvaliteta

Upotreba IF iskaza je veoma korisna za proveru geometrije u hodu i ponovnu obradu obradnog predmeta ako je potrebno. U suprotnom, podesite logiku tako da se program zaustavi (M30) i prikaže željenu grešku (npr. OBRADNI PREDMET SE ODBACUJE).

Ako je veći → STOP, ako je manji → ponovna obrada (početak za 6m i 48s):

Upotreba logičkih iskaza je veoma raznolika, jer, između ostalog, možemo podesiti i geometriju alata u kontroleru (npr. WEAR sa G41, G42 ili dužinu sa G43, G44) i na taj način kreirati geometriju tolerancije na obradnim predmetima.

Proces kontrole kvaliteta je moguć i štampanjem dobijenih merenja sa izveštajima (Report), koji možete da sačuvate (DPRINT) u memoriji kontrolera ili da izvedete putem mreže ili serijskog interfejsa (RS232) radi dalje obrade podataka.

Ako ste zainteresovani za programiranje CNC Renishaw sondi uz Productivity+ ili želite demo softvera, kontaktirajte nas!

Ne ispunjavate uslove za programiranje senzora uz Productivity+, a ipak želite da programirate merne cikluse na svojoj CNC mašini? CIMCO Probing će vas možda zanimati.

Programiranje CNC Renishaw sondi uz Productivity+