Robotmaster (www.robotmaster.com) je softver za CAD/CAM programiranje robota. Bez CAD/CAM programiranja numerički upravljanih obradnih mašina i ne zamišljamo današnju proizvodnju. Međutim, kod robota taj način programiranja i dalje utire svoj put. Velik broj robota se i dalje programira ručno.

Robotmaster omogućava programiranje robota na osnovu CAD modela isto tako jednostavno kao što sada programiramo NC mašine. Adekvatan je za programiranje robotskih aplikacija kao što su glodanje, obrezivanje, peskiranje, poliranje, čišćenje hrapavih ivica, skidanje oštrih vrhova, zavarivanje, brušenje i bojenje …

Robotmaster u objedinjenom okruženju povezuje programiranje, simulaciju i generisanje koda. Glavne karakteristike Robotmaster softvera su:

  • Robotmaster podržava programiranje 6-osnih antropomorfnih robota. Robotu se mogu dodati dodatne spoljne linearne ili rotacione ose.
  • Kreiranje jednostavnih ili zahtevnih robotskih trajektorija bez „teach-in” tačaka
  • grafička optimizacija putanje, koja pomaže prilikom određivanja pozicije i orijentacije robota i optimizacije kretanja sklopova robota (izbegavanje singularnosti, ograničenja u sklopovima, sudara …)
  • analiza radnog prostora
  • optimizovanje nagiba alata programeru omogućava fleksibilnost kod izbegavanja sudara i od pomoći je prilikom kretanja robota
  • alati za proveravanje mogućnosti sudara robota sa okruženjem, alatom i/ili obradnim predmetom
  • Robotmaster je adekvatan za robote različitih proizvođača

Zbog zahteva za racionalizovanom i fleksibilnom proizvodnjom, radi smanjenja troškova, roboti postepeno, tamo gde je to moguće, zamenjuju konvencionalne proizvodne mašine, kao što su, recimo, CNC obradne mašine. Roboti, nekada adekvatni pre svega za pozicioniranje i premeštanje (kao na primer, „pick and place” aplikacije), tokom razvoja su napredovali u preciznosti i čvrstoći i sve više se koriste i za aplikacije kao što je glodanje. Upotrebom robota možemo da izrađujemo kvalitetnije proizvode po nižoj ceni.

Verzija 6.x deluje unutar Mastercama. Putanja alata načinjena u Mastercamu je osnov za Robotmaster, koji izrađuje optimizovan robotski program kojem nije potrebno dodatno off-line programiranje. Programiranje robota je isto tako fleksibilno i brzo kao i programiranje CNC mašina.