Računarski podržanim tehnologijama (CAD/CAM/CNC/DNC) i njihovim uvođenjem u proizvodnju bavimo se više od dvadeset i pet godina. Poznavanje tih tehnologija i iskustvo u toj oblasti našim klijentima obezbeđuju kvalitetan, efikasan i pouzdan konsalting, podršku i pomoć u rešavanju problema.

 

Softver Mastercam prodajemo od 1991. godine.

 

Nudimo celovito rešenje: od instalacije softvera i izrade postprocesora do obuke, tehničke podrške i pomoći prilikom rešavanja problema i potrage za boljim rešenjima.

Postprocesori

Postprocesor je posebno napisan program koji podatke o putanji alata iz Mastercama prevodi u jezik (NC kod) koji kontroler mašine razume. Predstavlja ključnu vezu između CAM softvera i upravljanja mašinom. Svaki naš postprocesor izrađen je po meri, prilagođen različitim tipovima mašina i kontrolera, kao i željama klijenata.

Simulacija NC koda pomoću CIMCO Machine Simulation

CIMCO Machine simulation pomaže u otklanjaju skupih grešaka prilikom programiranja obezbeđujući cenovno konkurentno i za korisnika pogodno rešenje za simulaciju NC koda na 3D modelu CNC mašine.

Simulacija mašine vam omogućava da proverite NC kod na 3D modelu CNC mašine, detektujete sudare i pogledate precizno kretanje pojedinih komponenti, kao što su glave, rotacioni stolovi, vretena, menjači alata, obradni predmeti i pričvrsni uređaji. Sudari, greške usled prevelikog pomeranja i približavanja automatski se detektuju tako što na stvarnu mašinu možete da pošaljete besprekoran NC kod (NC program) i postanete efikasniji, konkurentniji i profitabilniji.

Merenje na CNC mašini, merenja prenosnim rukama PCMM i povratni inženjering

Productivity+™ omogućava upotrebu merne sonde Renishaw na obradnoj mašini za određivanje nultih početnih tačaka, rotacije programa, kalibracije alata, ažuriranje prečnika alata uzimajući u obzir habanje, provera loma alata i provera i izveštavanje o kritičnim merama i tolerancijama. Programiramo ga u CAD/CAM okruženju Mastercam.

Upotreba logičkih funkcija u Productivity+™ pomaže prilikom automatizacije i kontrole obrade (procesa) i rada obradne mašine bez operatera.

CIMCO Probing je dodatak za Mastercam koji omogućava jednostavno programiranje mernih sondi na dodir različitih proizvođača. Cimco probing podržava upotrebu mernih ciklusa na kontroleru i merenje tačaka na zakrivljenoj geometriji.

CIMCO Probing pomaže u poboljšavanju kvaliteta proizvoda, povećava produktivnost i skraćuje vreme podešavanja. Mernim ciklusima za samostalno određivanje referentne tačke, detekcijom i izravnavanjem kosog položaja obradnog predmeta i kalibracijom alata skraćuje se vreme podešavanja. Merenjem obradnog predmeta tokom obrade moguće je kompenzovati nepravilnosti i popraviti alat usled habanja. Ako je premašena određena tolerancija, mašina može i da se zaustavi. Posle konačne obrade proizvod se ponovo meri da bi se još pre skidanja proverile njegove dimenzije. Time poboljšavamo kvalitet proizvoda i povećavamo produktivnost.

Nudimo uslugu merenja obradnih predmeta mernom rukom Master3Dgage i izradu izveštaja o rezultatima merenja. Merenje se može izvršiti neposredno na mašini, bez skidanja. Na taj način ne gubimo preciznost zbog ponovnog pričvršćivanja obradnog predmeta.

 

Takođe se bavimo projektima u oblasti 3D modeliranja i povratnog inženjeringa, u tu svrhu koristimo CAD/CAM softver Verisurf. Na taj način se neprestano obučavamo na stvarnim modelima i sakupljamo iskustvo. Bez njih korisnicima ne bismo mogli da ponudimo kvalitetnu, efikasnu i pouzdanu podršku.

DNC veze sa CNC mašinama i kontrola rada mašina

Pored toga, bavimo se i DNC vezama. To su veze između računara i kontrolera mašine i prenosa NC programa na mašinu, odnosno iz mašine preko serijskih (RS-232C, RS-422) ili mrežnih veza (Ethernet, bežične veze).

Za upravljanje NC programima koristimo program CIMCO NC base, koji omogućava efikasno organizovanje CNC programa sa propratnim dokumentima (alatnim listom, skicom pričvršćivanja i početne tačke obradnog predmeta, fotografijama …) upotrebom pouzdane i brze SQL relacione baze podataka.

Za CNC programere i CNC operatere, upravljanje NC programima i sa njima povezanim proizvodnim dokumentima često predstavlja radnju koja oduzima mnogo vremena.

Izvedba, obuka, tehnička podrška, konsalting

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć prilikom korišćenja Mastercama i sa njim povezanih proizvoda ili želite ponudu softvera, sa zadovoljstvom ćemo vam biti na raspolaganju.

Pozovite nas ili kontaktirajte za više informacija.